Naše služby

Naše firma nabízí obchodním partnerům služby v oblasti energetiky:

 • Technicko – ekonomické studie
 • Studie proveditelnosti
 • Projektovou dokumentaci pro územní řízení vč. inženýrské činnosti
 • Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (společné povolení) vč. inženýrské činnosti
 • Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (výběr zhotovitele)
 • Realizační dolumentace vč. autorského dozoru
 • Technický dozor stavebníka (dříve investora)
 • Technické poradenství v oblasti energetiky

Programové vybavení:

 • Dassault Systems SolidWorks - 3D modelace potrubních systémů
 • Bentley AutoPIPE - pevnostní výpočty potrubních systémů pomocí MKP
 • Ortep MOP - hydraulické výpočty parních a horkovodních sítí
 • StudioARS Urbano Canalis - vytváření podélného profilu potrubníh tras
 • PTC Mathcad - matematický CAD
 • AutoCAD - technické kreslení

 

Sitez

Sítě a teplené zdroje.